سروستان اصفهان
سلماس بابل
شاپور بيستون
شوشتر پاسارگاد
شيراز پرسپوليس
طاق بستان تبريز
فيروزآباد تهران
قزوين تيسفون
كاشان دارب گرد
كنگاور ري
همدان سرپل ذهاب

 

| صفحه اصلی | كتابنامه | فهرست مطالب |
© 2005 by Iranian Cultural Heritage & Tourism Organization - Documentation Center. All right reserved.
Design by Peik-e Dade Gostar Co.